Ejendomshandler – forbruger

At købe eller sælge en bolig, hører for de fleste menneskers vedkommende til én af livets største beslutninger. 

Det er derfor afgørende, at købsaftalen er retvisende, og at den afspejler hvad parterne forventer der skal ske i forbindelse med overdragelsen. 

Vi har stor erfaring i håndtering af købsaftaler, hvor vi fra start til slut rådgiver og holder dig opdateret i hele processen.

Ved gennemgang af købsaftaler består vores bistand i: 

– Gennemlæsning og kontrol af købsaftalen, tilstandsrapporten mv.

– Anvendelse af advokatforbeholdet

– Undersøgelse af kommuneplaner, lokalplaner, forureningsattester mv.

– Gennemgang af finansiering, pant og belåning

– Kontrol af servitutter, byrder og deklarationer på ejendommen

– Udarbejdelse af skøde

– Tinglysning

– Korrespondance med sælger/køber/ejendomsmægler

– Kontrol af refusionsopgørelsen, betaling af ejendomsskatter, mv.

 

Vi har faste priser ved huskøb. Du kender derfor den præcise udgift allerede på forhånd. 

 

 
 

Ring nu på 36 49 38 88

eller kontakt os via e-mail: post@advo2650.dk