Familie- og arveret

Parforhold, ægteskab, gaver, skilsmisse, bodelingsoverenskomst, testamente, skifteretten & dødsbobehandling er på den ene eller anden måde en uomgængelig del af tilværelsen for de flestes vedkommende. 

Familie- og arveret omhandler således de store beslutninger og skelsættende begivenheder i tilværelsen.  

Med vores mangeårige erfaring forstår vi at tage dig trygt i hånden, og føre dig sikkert og roligt igennem hele processen.

Vi rådgiver og bistår blandt andet vedrørende: 

– Indgåelse af ægteskab

– Oprettelse af ægtepagt

– Særeje, fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje, kombinationssæreje mv.

– Repræsentation i forbindelse med skilsmissesager

– Bodelingsoverenskomst

– Værgemål 

– Fremtidsfuldmagt 

– Udarbejdelse af testamente, børnetestamente mv. 

– Dødsbobehandling

Ring nu på 36 49 38 88

eller kontakt os via e-mail: post@advo2650.dk