Kompetencer

Advokat (H) Henrik Brunsgaard er specialiseret i lejeretlige forhold inden for den almene boligsektor samt fast ejendom, herunder ejendomsberigtigelser samt tvister om fejl og mangler ved fast ejendom. 

Herudover bistår Henrik Brunsgaard Dreyer i straffesager, som forsvarer eller bistandsadvokat, ligesom han med Ungdomskriminalitetsnævnets oprettelse er antaget til at bistå unge, der kommer i kontakt med Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Retsområde

Udover ovennævnte rådgiver vi inden for private forhold, herunder dødsbobehandling, ligesom  vi yder bistand til lokale erhvervsdrivende i erhvervsrelaterede forhold. 

 

Af rådgivning indenfor privatlivsforhold rådgiver vi blandt andet om:
Køb og salg af fast ejendom
Retssager om fast ejendom, herunder fejl og mangler
Oprettelse af testamenter, fremtidsfuldmagter og ægtepagter
Behandling af dødsboer
Straffesager, samt repræsentation som bistandsadvokat for forurettede i straffesager.
Af rådgivning indenfor erhvervsrelaterede forhold rådgiver vi blandt andet om:
Inkasso
Selskabsstiftelse
Lejeretlig rådgivning for almene boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger.

 

Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer Aps, Hvidovrevej 406, 2650 Hvidovre, Tlf. 3649 3888,

 

post@advo2650.dk, cvr. nr. 32644287