Kompetencer

Advokat (H) Henrik Brunsgaard er specialiseret i lejeretlige forhold inden for den almene boligsektor samt fast ejendom, herunder ejendomsberigtigelser samt tvister om fejl og mangler ved fast ejendom. 

Herudover bistår Henrik Brunsgaard Dreyer i straffesager, som forsvarer eller bistandsadvokat, ligesom han med Ungdomskriminalitetsnævnets oprettelse er antaget til at bistå unge, der kommer i kontakt med Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Advokatfuldmægtig Tobias Jensen har en håndværksmæssig uddannelse som tømrer bag sig, og er cand.jur fra Aarhus Universitet. 

Tobias Jensen har gennem kommunal ansættelse indgående kendskab til det kommunale- og forvaltningsretlige forhold. 

 

Retsområde

Udover ovennævnte rådgiver vi inden for private forhold, herunder dødsbobehandling, ligesom  vi yder bistand til lokale erhvervsdrivende i erhvervsrelaterede forhold. 

 

Af rådgivning indenfor privatlivsforhold rådgiver vi blandt andet om:
Køb og salg af fast ejendom
Retssager om fast ejendom, herunder fejl og mangler
Oprettelse af testamenter, fremtidsfuldmagter og ægtepagter
Behandling af dødsboer
Straffesager, samt repræsentation som bistandsadvokat for forurettede i straffesager.
Af rådgivning indenfor erhvervsrelaterede forhold rådgiver vi blandt andet om:
Inkasso
Selskabsstiftelse
Lejeretlig rådgivning for almene boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger.

 

Advokaterne la Cour, Henriksson, Dreyer Aps, Hvidovrevej 406, 2650 Hvidovre, Tlf. 3649 3888,

 

post@advo2650.dk, cvr. nr. 32644287