Lejeret

Vi er specialiseret i lejeretlige forhold indenfor den almene boligsektor samt fast ejendom. Vi rådgiver såvel udlejere og lejere i samtlige lejeretlige forhold. 

 Vi bistår og repræsenterer blandt andet vedrørende: 

– Lejeloven, Almenlejeloven, Boligreguleringsloven og Erhvervslejeloven

– Udarbejdelse af lejekontrakter

– Udarbejdelse af husorden og vedligeholdelsesreglement

– Kontrol af forbrugsregnskaber

– Fastsættelse af husleje

– Påkrav vedrørende huslejerestance

– Påbud ved brud på husordenen

– Advarsler, opsigelse og ophævelse

– Indbringelse af sager for huslejenævnet og beboerklagenævnet

– Repræsentation i Boligretten

– Repræsentation i Byretten, Sø- og Handelsretten, Landsretten og Højesteret

– Udsættelse af lejer via Fogedretten

– Udlægsforretninger  

 

Ring nu på 36 49 38 88

eller kontakt os via e-mail: post@advo2650.dk