Strafferet  – forsvar

At blive anklaget og idømt straf er noget af det mest indgribende og skelsættende et menneske kan blive udsat for. 

Det er derfor vigtigt, at alle tænkelige detaljer bliver endevendt, kulegravet og undersøgt. 

Vi har stor erfaring i at repræsentere tiltalte i straffesager. 

Vi kan blandet andet forsvare dig i sager om:

– Vold

– Grov vold

– Drab

– Tyveri 

– Underslæb

– Røveri

– Bedrageri

– Mandatsvig 

– Skyldnersvig

– Seksualforbrydelser 

 

Vores pris:

Det er domstolene, der fastsætter salæret til forsvarsadvokaten. 

Det betyder derfor ikke noget for prisen, om du vælger os – eller om du lader politiet eller retten udpege en forsvarer.

Ring nu på 36 49 38 88

eller kontakt os via e-mail: post@advo2650.dk