Advokat (H) Henrik Brunsgaard Dreyer er specialiseret i lejeretlige forhold inden for den almene boligsektor samt fast ejendom, herunder ejendomsberigtigelser samt tvister om fejl og mangler ved fast ejendom. Herudover bistår Henrik Brunsgaard Dreyer i straffesager, som forsvarer eller bistandsadvokat, ligesom han med Ungdomskriminalitetsnævnets oprettelse er antaget til at bistå unge, der kommer i kontakt med Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Retsområder

Udover ovennævnte rådgiver vi inden for mange forskellige private forhold, ligesom  vi yder bistand til lokale erhvervsdrivende i erhvervsrelaterede forhold. 

Vi rådgiver indenfor privatlivsforhold om:

  • Køb og salg af fast ejendom
  • Retssager om fast ejendom, herunder fejl og mangler
  • Oprettelse af testamenter, fremtidsfuldmagter og ægtepagter
  • Behandling af dødsboer
  • Straffesager, samt repræsentation som bistandsadvokat for forurettede i straffesager.

Vi rådgiver indenfor erhvervsrelaterede forhold om:

  • Inkasso
  • Selskabsstiftelse
  • Lejeretlig rådgivning for almene boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger.