Gældende prisliste

Pr. 1. september 2022

Testamente (standard)

Notargebyr

Fremtidsfuldmagt

Mortifikationssag
Skifteretsattest tinglyst som adkomst  
Ægtepagt  
Tinglysningsafgift

Anfordringsgældsbrev    

5.000,00 kr.

300,00 kr.

5.000,00 kr.

6.250,00 kr.
3.125,00 kr.
5.000,00 kr.
 1.750,00 kr.

3.750,00 kr.

Skøde og berigtigelse af fast ejendom

Helårshuse og fritids/sommerhuse

Købspris indtil kr. 5.000.000
Købspris over kr. 5.000.000  
Familieoverdragelse
Andelsbolig

11.250,00 kr.
salær efter aftale
7.500,00 kr.
7.500,00 kr.

Timepris i øvrigt

Private m.v., pr. time
Erhverv og dødsbobehandling, pr. time

2.500,00 kr.
2.750,00 kr.

Alle priser er inkl. 25 % moms

 
Advokatsamfundet 2